บริการ
1. ตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้และชำระเงิน โดยธนาคารให้บริการมีดังนี้
      ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ยูโอบี ธ.ทหารไทย
      ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย

     Download ขั้นตอนการสมัคร e-banking ของ ธ.กสิกรไทย
     Download ใบสมัครสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา ของ ธ.กสิกรไทย
     Download ใบสมัครสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล ของ ธ.กสิกรไทย

     *หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ ODD (Double Sign On)
ของธนาคารกสิกรไทย (e-banking) โทร. 0-2888-8822 กด 0 กด 2 (K-Biz Contact Center)

2. ตรวจสอบรายการชำระเงิน (ชำระบน Web)
3. ตรวจสอบรายการชำระเงินย้อนหลังในรูปแบบตาราง / กราฟ
ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำถามที่พบบ่อย
      1. การชำระค่าน้ำผ่าน   Web   ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่มีหนี้ค้างของเดือนก่อน และไม่ได้
แจ้งหักค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคารหรือเงินเดือนมาก่อนเท่านั้น
     *** หากต้องการชำระค่าน้ำผ่าน  Web  ท่านจะต้องติดต่อกับธนาคารที่ให้บริการ เพื่อ
ขอรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ   e-banking   พร้อมทั้งแจ้งเลขที่บัญชีที่
ต้องการหักค่าน้ำ


      2. การชำระค่าน้ำผ่าน Web ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนกับระบบของ กปน. และขอ User กับ Password ของแต่ละธนาคาร (e-banking) ที่ท่านมีบัญชีอยู่

      3. กรณีที่ท่านทำการลงทะเบียนใหม่ หรือ ลงทะเบียนผู้ใช้น้ำเพิ่มเติม
     ***หากมีหนี้ค้างชำระ ข้อมูลหนี้จะแสดงบน Web ในวันทำการถัดไป หรือหลังจากวัน
ที่แจ้งหนี้ (วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากพนักงานอ่านมาตร) ประมาณ 3 วันทำการ
     ***หากไม่มีหนี้ค้างชำระ ข้อมูลหนี้จะแสดงบน  Web ในรอบบิลถัดไป   หลังจากวันที่
แจ้งหนี้ (วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากพนักงานอ่านมาตร) ประมาณ 3 วันทำการ


      4. ผู้ใช้น้ำสามารถชำระค่าน้ำผ่าน Web ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งหนี้ โดย
ประมาณ หรือตามวันที่ครบกำหนดชำระบน Web


      5. ผู้ใช้น้ำที่ได้แสดงความจำนงค์ว่าต้องการรับการแจ้งหนี้ค่าน้ำทาง e-Mail  (เพิ่ม
จากปกติที่ได้รับใบแจ้งหนี้ทางบ้าน  ไม่สามารถพิมพ์เพื่อนำไปจ่ายที่อื่นได้)   ท่านจะได้รับ
e-mail   หลังจากวันที่แจ้งหนี้  (วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากพนักงานอ่าน มาตร)  ประมาณ 3
วันทำการ


      6. แต่ละธนาคารที่ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อ 1 รายการ

      7. การชำระค่าน้ำผ่าน   Web  นี้ ท่านจะได้รับเพียงใบรับเงิน เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
การชำระเงินเท่านั้น แต่จะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  หากท่านต้องการใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกำกับภาษี  ท่านสามารถขอได้ที่สำนักงานประปาสาขาของท่าน  ในวันเวลาราช
การสงวนลิขสิทธิ์ © 2008 โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)